لیست محصولات Labinco هلند

مدل

شــــــرح

هات پلیت مگنت

مدل  L81 AL

با قدرت همزن 5 لیتر(H2O)،صفحه آلمینیومی جهت ضریب انتقال حرارت بالا،

رنج دمایی 350°c-50 و دور 1300rpm

 ٭ ضریب انتقال حرارت  صفحه AL  بیشتر  از ST می باشد

هات پلیت مگنت

مدل  L81 ST

با قدرت همزن 5 لیتر،صفحه استیل316 (مقاوم در مقابل مواد شیمیایی)،

رنج دمایی 350°c-50و دور 1300rpm 

هات پلیت مگنت مدل  L82 AL

با قدرت همزن 10 لیتر(H2O)،صفحه آلمینیومی جهت ضریب انتقال حرارت بالا، رنج دمایی 350°c-50و دور 1300rpm

 ٭ ضریب انتقال حرارت  صفحه AL  بیشتر  از ST می باشد

هات پلیت مگنت

مدل  L82 ST

با قدرت همزن 10 لیتر(H2O)،صفحه استیل316 (مقاوم در مقابل مواد شیمیایی)، رنج دمایی 350°c-50 و دور 1300rpm 

هات پلیت مگنت دیجیتال

مدل  L83D AL

با قدرت همزن 20 لیتر(H2O)، امکان تنظیم سرعت و دما) صرفاًدما صفحه)به صورت دیجیتال، صفحه آلمینیومی جهت ضریب انتقال حرارت بالا ، رنج دمایی 350°c-50 و دور 1300rpm 

٭ ضریب انتقال حرارت  صفحه AL  بیشتر  از ST می باشد ..

هات پلیت مگنت دیجیتال

مدل  L83D ST

با قدرت همزن 20 لیتر(H2O)، امکان تنظیم سرعت و دما) صرفاً دما صفحه)به صورت دیجیتال، صفحه استیل316 (مقاوم در مقابل مواد شیمیایی ، رنج دمایی 350°c-50 و دور 1300rpm

همزن مغناطیسی

مدل  L-71

با قدرت همزن 5 لیتر (H2O)، سرعت 1200rpm

همزن مغناطیسی

مدل  L-73

با قدرت همزن 20 لیتر (H2O)، سرعت 1200rpm

مطالب مرتبط

1392/06/21
تعداد کلیک : 4610
برای دریافت فایل PDF لیست ددستگاه های موجود شرکت Soltec بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
1392/06/21
تعداد کلیک : 4488
برای دریافت فایل PDF لیست دستگاه های شرکت MIC بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
1392/06/21
تعداد کلیک : 4681
برای دریافت فایل PDF لیست دستگاه های موجود شرکت Hahn Shin بر روی تصویر زیر کلیک کنید.