لیست قیمت کیتهای پادتن گستر ایثار

کیت های پادتن گستر ایثار-تاریخ93/06/06

RIA KIT

ردیف

نوع کیت

تعداد تست

قیمت(ریال)

1

TSH

54

700/000

2

TSH

108

1/300/000

3

T4

54

600/000

4

T4

108

1/100/000

5

FreeT4

54

700/000

6

FreeT4

108

1/300/000

7

T3

54

600/000

8

T3

108

1/100/000

9

β-H.C.G

108

1/300/000

10

LH

108

1/300/000

11

FSH

108

1/300/000

12

T3-uptake

108

1/100/000

مطالب مرتبط

1391/12/14
تعداد کلیک : 4350
برای دریافت فایل PDF لیست کامل محصولات genomix بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
1391/12/06
تعداد کلیک : 12217
{xtypo_alert}قیمت بروز این کیت ها در سایت سیناکلون!کافیست در سایت انگلیسی شرکت سیناکلون در قسمت جستجو که در یک کادر ک
1391/11/27
تعداد کلیک : 4804
برای دریافت فایل PDF لیست کامل محصولات primer deisgn بر روی تصویر زیر کلیک کنید.