لیست موجودی مواد شیمیایی WAKO

Wako از زیر مجموعه های شرکت FUJIFILM ژاپن می باشد که در زمینه مواد شیمیایی آزمایشگاهی، مواد شیمیایی تخصصی و کیت و محلول های تشخیصی بالینی فعالیت می کند.

لیست موجودی WAKO
1400-10-01

 

ردیف

نام کالا

1 استاندارد ارسنیک مرک Wako 013-15501 100ml 119773
2 پنتان  Wako 169-00605 500ml
3 پلی اتیلن گلیکول Wako 161-09065 500g 400
4 Wako 119-00703 (Sigma K4000) Kanamycin Sulfate 5gr)
5 آسپارژین Wako 015-21431 100g L-Asparagine Monohydrate
6 اسیدسیتریک Wako 030-05525 خشک Sumchun 500g
7 ال-تیروزین Wako 200-03563 100g L-Tyrosine
8 اتانول مطلق Wako 052-06925 500ml
9 ال آرژنین  L-Arginin (Merck 101543) Wako 015-04613 100g
10 فنیل آلانین Wako 165-01305 500g
11 تیترازول HCL 0.1  109973(Wako 083-01115 500ml )
12 اتیل استات Wako 058-00366 500ml
13 دی متیل سولفوکساید Wako 1lit-DMSO
14 تترا هیدرو فوران 1 لیتری مرک (Wako)109731
15 ال-سرین (مرک 107769) Wako 195-00404 100g
16 ال متیونین (Merck) Wako 137-01605 L-Methionine-105707
17 اکسید کروم Wako 038-08505 500g III
18 ان هگزان Wako 082-00426 500ml
19 ال لوسین Wako 128-00855 500g
20 هیستیدین (hWako 082-00683 100g Histidine (Sigma 53320
21 استاندارد مس 500 مرک Wako 034-16231 Cu100 100ml 119786
22 استاندارد روی 500 مرک Wako 261-01431 100ml 119806
23 استاندارد سرب 500 مرک Wako 127-04301 100ml 119776
24 توین 20  Wako Abm CH063 500cc
25 اسید استیک 3لیتری Wako 017-00251
26 استاندارد آهن 500  مرک Wako 09103851 100ml 119781
27 اسیدبوریک Wako 021-02195 500g
28 تیترازول تیوسولفات سدیم 0/1 نرمال Wako 198-17925 500ml
29 محیط یست اکسترکت Wako 394-02131 2019 Kg
30 نیترات سرب  Wako 128-00615 Carlo 469356 500g II
31 Biomatik) HEPES Sodium Salt 50gr Wako CH040 Abm)
32 استاندارد آلومینیوم Wako 016-18271 100ml Merck 119770 500ml
33 Sigma V0500) L-Valine)ال والین Wako 222-00085 500g
34 نیترات مس 3 آبه Wako 032-04245 500g III یخچالی
35 1 متیل 2 پیرولیدون Wako 134-18521 1litr
36 2 کلروپروپان Wako 037-13225 500ml
37 n,n دی متیل فرمامید Wako 042-20621 1Lite HPLC
38 سیکلوهگزان Wako 033-08511 1L HPLC
39 1,3 دی بروموپروپان Wako 047-01055 500g
40 متانول Wako 139-13995 500ml
41 1-پروپانول Wako 169-04826 500ml
42 پلی اتیلن گلایکول600 Wako 168-09075 500g
43 استاندارد سزیم Wako Cs1000 030-21341 100ml
44 تری آمونیوم سیترات Wako 016-05265
45 اسید سیتریک 1 آبه Wako 035-03495 500g
46 لیتیوم کلراید Wako 124-01175
47 2-کلرو فنیل استیک اسید Wako 034-15332 25g
48 پتاسیم سیانات Wako 161-03605 KCN 500g
49 نیترات آلومینیوم خشک Wako 015-01955 500g
50 استاندارد کادمیوم Wako 030-16211 100ml CD100
51 استاندارد آهن Wako 094-03841 Fe1000 100ml
52 استاندارد سرب Wako 124-04291 Pb1000 100ml
53 استاندارد مس Wako 033-16201 cu1000 100ml
54 تیترازول پرمنگنات پتاسیم Wako 168-04215 500ml 0.02N
55 تیترازول پتاسیم دی کرومات Wako 160-03675 500ml 1/60mol/litr
56 تیترازول سدیم کلراید  Wako 195-01685 500ml 0.1N
57 Wako 131-14435 500g Methylenediphenyl 4,4'-Diisocyanate (Merck 820797)
58 پروپیلن گلایکول Wako 164-05895 500g
59 ال گلوتامین Wako 078-00525
60 ال آسپارتیک اسید Wako 017-04835 500g
61 ال سیستئین Wako 039-20652 25g L-Cysteine
62 ال ترئونین Wako 204-01322 25g  L(-)-Threonine
63 ال ایزولوسین Wako 121-00862 25g

 

 

 

 

مطالب مرتبط

1400/11/01
تعداد کلیک : 2623
با توجه به بالا رفتن قیمت مواد شیمیایی در سال های اخیر... ناچار به بسته بندی برخی از اقلام پرفروش در حجم های کم ب
1395/01/23
تعداد کلیک : 15627
گزیده ای از مواد شیمیایی موجود کمپانی مرک به همراه قیمت در 10 صفحه تقدیم حضور میگردد.قیمت ها به ریال می باشند. {xt
1394/02/13
تعداد کلیک : 3973
لیست قیمت 94 محصولات Caledon 94/02/07 CAT# Size DESCRIPTION Price(Rial) 1401-7-40 4 L Acetonitrile – 190 3/040/000 1201-7-4