لیست مواد شیمیایی بسته بندی شده از حجم های پایین

با توجه به بالا رفتن قیمت مواد شیمیایی در سال های اخیر... ناچار به بسته بندی برخی از اقلام پرفروش در حجم های کم به مقدار مورد نیاز مشتری با قیمت منصفانه و کاملا توافقی شدیم....

لیست خلاصه از برخی مواد شیمیای بسته بندی شده تقدیم می کردد.

1400-10-01

 

ردیف

نام کالا

1 محیط کربوهیدرات براث بیس Tetrachem
2 گلایسین 100 گرمی T merck
3 اسید اورتو فسفریک 100573    ا لیتری T
4 سدیم سولفات 100 گرمی تیتراکم
5 فنل T 100gr
6 روی گرانول T 108755 100g
7 تیمول   100گرمی تیتران
8 پلی اتیلن گلیکول 20000 T 817018
9 اسید اسکوربیک T
10 کلرور آهن T Merck 103861 II
11 آلجینیک اسید-سدیم آلژینات T A2033 Alginic acid sodium-Sodium alginate
12 کلسیم گلوکونات T Merck 102097
13 سدیم کربوکسی متیل سلولز T CMC
14 دی آمونیوم اگزالات T Merck 101190
15 تیمول بلو T
16 آمونیاک T
17 سولفات نیکل T Merck 106727
18 اسید نیتریک T Merck
19 تترابوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات T
20 استوسیرینگون T Sigma D134406
21 2مرکاپتواتانل دی مرکاپتواتانل T Merck 805740 50ml 2ME
22 آلومینیوم کلراید 6آبه T Merck 101084
23 اسید سالسیلیک T 818731
24 آب اکسیژنه T Merck
25 َT DC fine Chemical 105900 Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate-Titriplex III-EDTA
26 لیتیوم کلراید T Merck 105679 100gr
27 دی اکسید سلنیم T Merck 800653
28 بوتیل هیدروکسی تولوئن T Merck 817074 Butylhydroxytoluene
29 دی تیو بیس نیترو بنزوئیک T Merck 103291 5,5 -Dithiobis-DTNB
30 اسید سولفو سالیسیلیک T Merck 800691
31 T Aldrich 202509 PEG methyl ether 2000
32 سدیم مولیبدات T Merck 106521
33 تری کلرو استیک اسید T Merck 100810 100gr
34 Sigma Q4951 Quercetin T
35 T Sigma 289396 Hydroxyapatite
36 سدیم تری پلی فسفات T Merck 106999
37 T Sigma B5002 5-Bromo-2′-deoxyuridine (BRDU)
38 بیسموت نیترات T Merck 254150 Bismuth(III) nitrate pentahydrate
39 لیتیوم کلراید T Merck 105677 50gr
40 2و 6 دی کلرو فنل ایندو فنل سدیم 1gr 103028 T
41 سیکلو هگزان T 500ml
42 سولفانیل آمید  Merck 111799 100gr T
43 آلجینیک اسید-سدیم آلژینات T Alginic acid sodium-Sodium alginate
44 تلوریت پتاسیم 1 گرمی T
45 آمونیوم کلراید T 50gr
46 تری کلرو استیک اسید T Merck 100810 50gr
47 دی کلرومتان 1 لیتری مرک 106049 T
48 تری کلرو استیک اسید T Merck 100810 100gr
49 سدیم تری پلی فسفات T Sigma T5883
50 نیترات پتاسیم T 100gr
51 پلی اتیلن گلیکول 6000 T 100gr
52 گلوتاتیون T Merck 104090 50mg
53 مالتوز T Merck 105912
54 مالتوز T Merck 105911 25gr
55 Merck 801461 Anthrone 500mg T
56 Merck 801461 Anthrone 1gr T
57 هیپو کلریت سدیم T Merck 105614 100ml
58 آلیزارین رد T Merck 106279
59 اورنیتین T L Ornithine
60 corn oil T
61 سوربیتول T 107758 5gr
62 رافینوز 107549T 5gr
63 ملبیوز M5500 T 1gr
64 نیترات کلسیم 4 آبه T
65 T Sigma 53747 1gr Hyaluronic acid sodium salt
66 T Fluka 88630 Thioflavin T
67 T Sigma G5269 D-Glucuronic acid
68 آمونیوم تارتارات T 500gr
69 T Merck 105445 Zinc iodide starch solution
70 T Merck 108426 Titriplex® V 25gr
71 کارباپول934 T Carbopol
72 منیزیم سیترات T Merck 105904 10gr
73 کلسیم لاکتات T Merck 102102
74 سیترات روی T
75 دی کلرومتان T HPLC
76 سدیم بروهیدرید T
77 آکریدین اورنج T Merck 115931
78 سدیم آزید T Merck
79 T Merck 800237 p-Coumaric acid
80 T Merck 820597 Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate-Ethyl gallate
81 T Aldrich 202495 PEG methyl ether
82 آمونیوم استات T Merck 431311
83 T Merck 821944 Alkylbenzyldimethylammonium chloride
84 T Sigma C9394 Chlorhexidine digluconate solution
85 اسید لاکتیک T
86 مالیک اسید 100382 T Merck
87 T Merck 801804 Benzoyl chloride
88 ایزوله پروتئین آب پنیر
89 گوانیدینیوم تیوسیانات T Merck 820613
90 کلرید روی T Merck 108813
91 پپسین 107185 T Merck
92 استونیتریل T Merck 100030 HPLC
93 T Sigma F7250 Fluorescein isothiocyanate isomer I
94 T Merck 107689 Hexadimethrine bromide
95 آلفا آمیلاز T merck 116312
96 T sigma 440744 Polycaprolactone
97 T Sigma 104370 Histamine dihydrochloride
98 T Serva 32030 Phenazine methasulfate PMS 500mg
99 T Merck 822289 1-Naphthol
100 پلی وینیل پیرولیدون T Merck 107443 PVP25
101 ُSigma 00541 Ruthenium Red
102 دی نیترو سالسیلیک اسید Sigma 128848 3,5-Dinitrosalicylic acid
103 T Sigma D9132 DPPH 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
104 فولین سیوکالتو 30cc  T
105 پلی وینیل الکل T Merck 814894
106 محیط تیوگلیکولات براث T Merck 108190
107  T Fluka 80717 Brilliant Blue FCF
108 پتاسیم استات T Merck 104820
109 T Merck 101036 Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
110 اسید کلریدریک T Merck 100317
111 اسید گالیک T Sigma V900107 Gallic acid monohydrate
112 نیترات سدیم T Merck 106535
113 T Merck 800458 p-Anisidine
114 مالتوز T Merck 105911
115 T Calbiochem CAS 53123-88-9 Rapamycin 25mg
116 T Sigma T1892 Thioflavine S
117 لیتیوم بروماید T Riedel 13008
118 T Merck 801595 α,α'-Azoisobutyronitrile
119 پودر کروم T
120 سدیم آرسنیتsodium arsenite T Merck 106287
121 T Merck 800894 N-Ethyldiisopropylamine
122 بنز الکانیوم کلراید T Merck Benzalkonium chloride CAS 63449-41-2
123 2,3,5 تری فنیل تترازولیوم کلراید T Merck 108380 (TTC-TPTZ)
124 Sigma 341088 1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt(DMMB)
125 مولیبدینیوم T Sigma 112254 Molybdenum powder
126 T Merck 841533 Protocatechuic acid
127 T Merck 841025 vanillic acid
128 T Merck 106434 2,4Dinitrophenol
129 T Merck 817061 Tween® 80 (Polysorbate)
130 دی پتاسیم هیدروژن فسفات T Merck 105101
131 تری سدیم فسفات T Merck 106578
132 T cas 7512-17-6 N-Acetyl-D-glucosamine
133 پتاسیم هگزا سیانوفرات T Merck 104973 III
134 T sigma 410896 2-Hydroxy-4′-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone

خبرخوان

گفتاری از مدیریت سایت

در عصر ارتباطات كه سرعت انتقال داده ها ابزاري مهم وكارآمد براي رساندن پيام هاو اطلاعات محسوب ميگردد.وجود سایتی کارا و بروز را برای فعالیت 15 ساله شرکت ضروری دانستیم و به لطف خداوند منان سایت فارسی بتاژن ‌ويژه اطلاع رسانی اخبار،تازه های علمی،خرید و فروش تجهیزات،بررسی و مقایسه تخصصی محصولات آزمایشگاهی افتتاح گرديد.

صمیمانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم،باشد که مورد توجه شما مشتریان باشد.

شما می توانید مطالب و موضوعات علمی خود را برای ما ارسال کنید،مطالب با ذکر منبع و نام شما در سایت منتشر خواهند شد.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

سخن بزرگان

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را !!! این باران است که باعث رویش گیاه از دل خاک می شود.