لیست قیمت 96 کیت های هیستوپاتولوژی،محلول های پاتولوژی و میکروبیولوژی،معرف های اسیدوباز،بافر های پاتولوژی

 

ليست كيت های هيستوپاتولوژی وميكروبيولوژی

 

Acid Fast Stain Kit – Tissue and Smear

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Malachite green

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Fuchsin

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price Per SET : 220,000R

 

Albert  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

 

Albert's Reagent

50cc

R.T.

Min. 12 month

150,000R

Albert Iodine Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 270,000R

 

Alcian blue  Stain Kit  PH 1.0

Kit Contents:

1-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Alcian Blue Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price

 

900,000R

 

 

 

Alcian blue  Stain Kit  PH 2.5

Kit Contents:

1-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Alcian Blue Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acetic acid Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear Fast red Solution

 

50cc

3-8°C

  12  month

Price

 

1,490,000R

 

 

 

Alcian Blue  PH: 2.5   CEC  Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 1,900,000R

 

Alcianblue - PAS   Stain Kit

Kit Component

 

20-TEST

Storage

Stability

Alcian blue PH 2.5

 

30cc

R.T.

Min. 12 month

Periodic acid solution

 

50cc

3-8°C

Min. 12 month

Shiff's reagent

 

10x2cc

R.T.

Min. 12 month

hematoxylin solution

 

100cc

R.T.

Min. 12 month

Price :

 

1,700,000R

 

 

 

Aldehyde-Fuschin  Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

Aldehyde-Fuchsin Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Bouin's Fixative solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Acid-Alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Potassium permanganate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Sodium bisulfite solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Hemli solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Phosphomolybdic-phosphotungstic

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price Per SET : 750,000R

 

Alkaline-Phosphatase Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

 

Incubating solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

chloroform

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Cobalt nitrate

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Ammonium sulfide

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Acetone 50%, 80%, 100%

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Hematoxyline solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

 

Price Per SET : 700,000R

 

Amyloid  (Benhold's) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Congo red solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

150,000R

Lithium Carbonate Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Hematoxylin  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price Per SET : 450,000R

 

 

Amyloid  (Highman's) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Congo Red

50cc

R.T.

Min. 12 month

KOH  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Hematoxylin Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price Per SET : 450,000R

 

 

 

 

Amyloid  (Sirus Red) Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Sirus red solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

350,000R

Alkaline Alcohol Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Hematoxylin  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Borate buffer  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price    : 650,000R

 

AuramineFluoredcentStain Kit    for Mycobacteria

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Auramine solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

350,000R

Acid-alcohol  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Potassium permangnate

50cc

R.T.

Min. 12 month

100,000R

Price    : 650,000R

 

خبرخوان

گفتاری از مدیریت سایت

در عصر ارتباطات كه سرعت انتقال داده ها ابزاري مهم وكارآمد براي رساندن پيام هاو اطلاعات محسوب ميگردد.وجود سایتی کارا و بروز را برای فعالیت 15 ساله شرکت ضروری دانستیم و به لطف خداوند منان سایت فارسی بتاژن ‌ويژه اطلاع رسانی اخبار،تازه های علمی،خرید و فروش تجهیزات،بررسی و مقایسه تخصصی محصولات آزمایشگاهی افتتاح گرديد.

صمیمانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم،باشد که مورد توجه شما مشتریان باشد.

شما می توانید مطالب و موضوعات علمی خود را برای ما ارسال کنید،مطالب با ذکر منبع و نام شما در سایت منتشر خواهند شد.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

سخن بزرگان

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620