لیست قیمت 96 کیت های هیستوپاتولوژی،محلول های پاتولوژی و میکروبیولوژی،معرف های اسیدوباز،بافر های پاتولوژی


Ramon &Cajal Stain Kit

Kit Content

Quantity

Storage

Stability

Fixative Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Goldchloride Solution

10cc

3-8°C

Min. 12 month

Mercuric chloride  Solution

20cc

R.T.

Min. 12 month

Sodium thiosulfate  Solution

100cc

R.T.

Min. 12 month

Price: 1,450,000R

 

 

 

 

 

Reticulum Stain Kit (Gorden& Sweets) - Tissue

 

Solution

Reagents

2-TEST

10-TEST

Stability

Solution A:

Potassium Permanganate,  Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution B:

Oxalic Acid, Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution C:

Ferric Ammonium Sulfate,

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution D:

Silver Nitrate, Solution (Store at 4ºC)

10 ml

20 ml

Min. 12 month

Solution E:

Ammonium Hydroxide, 28-30%, ACS

10ml

20ml

Min. 12 month

Solution F:

Sodium Hydroxide,Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution G:

Formalin, Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution H:

Gold Chloride,  Aqueous Solution

2 ml

10 ml

Min. 12 month

Solution I:

Sodium Thiosulfate,Aqueous Solution

20 ml

50 ml

Min. 12 month

Solution J:

Nuclear Fast Red Stain Solution,

2x2 ml

50 ml

Min. 12 month

Price

600,000R

1,470,000R

 

 

Reticulum Stain Kit (Gomori's) - Tissue

Kit Component

2-TEST

10-TEST

Storage

Stability

Potassium permanganate solution

 

50cc

R.T.

12 month

Oxalic acid

 

50cc

R.T.

12 month

Ammonium Iron(II) sulfate

 

10 vials

R.T.

12 month

Formaldehyde solution

 

20cc

R.T.

12 month

Potassium  hydroxide solution

 

20cc

R.T.

12 month

Silver nitrte solution

 

20cc

3-8°C

12 month

Ammonia solution

 

20cc

R.T.

12 month

Price

 

650,000R

 

 

 

Rhodanine (Copper) Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Rhodanin solution

10cc

R.T.

12 month

200,000R

Borax Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Hematoxylin solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   550,000R

 

Safranine Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Weigert's A & B solution

50cc

R.T.

12 month

250,000R

Fast green Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Safranine O  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Acid-alcohol  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Acetic acid  solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   : 600,000R

 

Schomorl's Stain Kit - Tissue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Ferric chloride solution

120cc

R.T.

12 month

 

Potassium ferricyanide

50cc

R.T.

12 month

 

Mucicarmine solution

50cc

R.T.

12 month

 

Metanil yellow

50cc

R.T.

12 month

 

Price  Per SET   : 700,000R

 

Silver (steiner-steiner) Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Hydroquinone

2 vials

R.T.

Min. 12 month

Gum mustic solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Silver nitrate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Uranyl nitrate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 1,750,000R

 

Sperm morphology Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Price

Shorr's solution

50cc

R.T.

12 month

250,000R

Ammoniacal ethanol Solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Hematoxylin solution

50cc

R.T.

12 month

100,000R

Price  Per SET   : 500,000R

 

Spore  Stain Kit

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Malachite green  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Safranine  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 200,000R

 

 

Sudan  black  Stain Kit - Frozen section

Kit Reagent

1-TEST

20-TEST

Storage

Stability

Sudan Black  Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Propylene Glycole 85%  Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Propylene Glycole 100%  Solution

 

50cc

R.T.

Min. 12 month

Nuclear fast red solution

 

50cc

3-8°C

Min. 12 month

Price :

 

550,000R

 

 

 

Sudan  black  Stain Kit - cytology

Kit Reagent

Quantity

Storage

Stability

Sudan Black buffere  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Gluteraldehyde  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Hematoxylin  Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 350,000R

 

 

Toluidine  Blue Stain Kit

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

Toluidine Blue  solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium Permanganate solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Potassium disulfite solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price : 450,000R

 

Trichrome (Gomori) One Step Stain Kit with Light green or Aniline blue

Kit Component

Quantity

Storage

Stability

TRICHROME STAIN  LG  or  AB  SOLUTION

50cc

R.T.

12 month

Weigert’s  A   Solution

50cc

R.T.

12 month

Weigert’s  B   Solution

50cc

R.T.

12 month

Bouin's Fixative solution

50cc

R.T.

12 month

Acetic Acid  solution

50cc

R.T.

12 month

Price : 750,000R

 

Trichrome  (Masson)  Stain Kit -Tissue

Reagents

20-TEST

ST

Stability

Phosphotungstic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Phosphomolybdic acid Solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Biebrich scarlet- Acid Fuchsin solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Aniline blue solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Weigert's A solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Weigert's B solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acetic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Bouin's fixative solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price:

750,000R

 

 

 

TrichromeAZAN (Gomori's)  Stain Kit -Tissue

Kit Composition

Quantity

Storage

Stability

Azocarmine solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Aniline-alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acid alcohol solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Phosphotungstic acid solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Aniline Blue solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price:    750,000R

 

Trichrome (Wheatly) Stain Kit –for detection of intestinal protozoa

Kit Composition

Quantity

Storage

Stability

Trichrome stain

50cc

R.T.

Min. 12 month

Acid-alcohol

50cc

R.T.

Min. 12 month

Iodine solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Schauding fixative solution

50cc

R.T.

Min. 12 month

Price:    450,000R

 

خبرخوان

گفتاری از مدیریت سایت

در عصر ارتباطات كه سرعت انتقال داده ها ابزاري مهم وكارآمد براي رساندن پيام هاو اطلاعات محسوب ميگردد.وجود سایتی کارا و بروز را برای فعالیت 15 ساله شرکت ضروری دانستیم و به لطف خداوند منان سایت فارسی بتاژن ‌ويژه اطلاع رسانی اخبار،تازه های علمی،خرید و فروش تجهیزات،بررسی و مقایسه تخصصی محصولات آزمایشگاهی افتتاح گرديد.

صمیمانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم،باشد که مورد توجه شما مشتریان باشد.

شما می توانید مطالب و موضوعات علمی خود را برای ما ارسال کنید،مطالب با ذکر منبع و نام شما در سایت منتشر خواهند شد.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

سخن بزرگان

امام على (سلام الله علیه) : كانَ رَسولُ اللَّهِ(ص) دائِمَ البِشرِ، سَهلَ الخُلقِ، لَيِّنَ الجانِبِ. پيامبر خدا، همواره خوش رو، خوش خو و نرم خو بود. معانى‌الأخبار - ص 83. حكمت نامه پيامبر اعظم(ص) : ج8- ص22- ح5703