درخواست پرايمر


نکات:
حتما فرم را به صورت لاتین پر کنید.
حتما نام و تلفن خود را درج کنید در غیر اینصورت درخواست ارسال نخواهد شد.
  Name: Location/Adress: Tell:  
NO Oligo Name Purification Scale 3 3' Modification 5' Modification Sequence 5'-3' Comment
1
2
3
4
5
6
7
بروز خطا در ارسال فرم!!!حتما نام و تلفن را درج نمایید.